Adó- és illetékjog

  • jogügyletek adójogi hatásának vizsgálata
  • közteherviselési kötelezettségek optimalizálása
  • együttműködés a vállalkozások pénzügyi és számviteli vezetőivel, könyvvizsgálóival
  • jogi képviselet adójogi vitákban

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu