Az iroda

Az üzleti élet létrehozta a gazdasági jognak a hagyományos jogi kategóriákon átívelő fogalmát. A gazdasági jog mint jogági kategória a klasszikus polgári jog alapján jött létre, annak az üzleti élethez kapcsolódó részeit tartalmazza, kiegészítve más jogágak ehhez kapcsolódó részeivel, például a pénzügyi jog közteherviselési területével és a közigazgatási jog piacfelügyeleti területével. Irodánk elsősorban gazdaság joggal foglalkozik.

Megbízóink főleg középméretű, Magyarországon működő, magyar és külföldi (például amerikai, német, francia, spanyol) tulajdonú vállalkozások, amelyek részére teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtunk. Ebbe beletartozik cégek alapítása, átalakítása és megszüntetése, a cégek belső üzemszer­vezési és munkajogi problémáinak megoldásában való részvétel, tanácsadás pénzügyi és adózási kérdésekben, eljárás szerződéskötések során, peren kívüli és peres képviselet ellátása. A gazdasági életben szerzett tapasztalataink alapján a szűken vett jogi kérdéseken túl tanácsadóként részt veszünk szervezési és vezetési problémák megoldásában, gazdasági koncepciók kialakításában is.

A megbízói körünkbe tartozó cégek tulajdonosainak és vezetőinek természetesen vannak magán­természetű ügyei is. Így esetenként, jogi érdekességként szinte a teljes magyar polgári és közigazgatási jogot használjuk irodánkban. Ha olyan üggyel keresnek meg bennünket, amelyekben nélkülözhetetlennek tartjuk a tőlünk távo­labb eső jogterület gyakorlatának belülről történő naprakész ismeretét és ilyennel mi nem rendel­kezünk – például családjogi vagy közlekedési büntetőjogi kérdésekben – akkor az ilyen ügyekben szakértőnek számító, független kollégákat vonunk be a munkába.

Rendszeresen foglalkozunk nagy közérdeklődést kiváltó környezetvédelmi ügyekkel. Több megbí­zónk ingatlanfejlesztőként jelentős résztvevője az ingatlanpiacnak, főleg az ipari, irodai és keres­kedelmi ingatlanok területén. Emiatt irodánk folyamatosan intéz ingatlanfejlesztési ügyeket, esetenként kifejezetten jelentős nagyságrendben.

Megbízóink nem szoktak csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerülni, de megbízóink adósai sajnos igen. Ezért hitelezői képviselőként érdekeltek vagyunk számos felszámolási ügyben.

Megbízóink között felülreprezentáltak az informatikai vállalkozások, amelyek fejlesztői és szolgáltatói tevékenysége munkatársaink személyes informatikai érdeklődéséhez is különösen közel áll.

Irodánk megbízásait munkatársaink mindig közösen, az egyes feladatok szakmai alapú munka­megosztásával teljesítik. Munkatársaink kiválasztása és képzése során ügyelünk arra, hogy irodánk minden jellemző tevékenységi területén legyen ahhoz értő és gyakorlott kollégánk, aki a megbízás teljesítése során az adott részterület kompetens felelőse tud lenni.

Ügyvédi irodánkat a Budapesti Ügyvédi Kamara 260. sorszám alatt jegyezte be. Irodánk 2000 novembere óta működik a jelenlegi, az iroda tulajdonában álló irodahelyiségben. Fontosnak tart­juk, hogy munkatársaink jó munkakörülmények között, az ésszerűen elérhető legkényel­mesebb és leghatékonyabb technikai és informatikai környezetben, integrált ügyviteli rendszert használva dolgozzanak. Erről folyamatos fejlesztéssel gondoskodunk.

Irodánk a számviteli és az informatikai szolgáltatásokat állandó szerződő partnereitől veszi igénybe.

Több mint húsz év tapasztalata alapján úgy látjuk, hogy irodánk megtalálta a helyét a jogi szolgál­tatások piacán, és mivel ügyfeleink általában tartós vagy nagyon tartós megbízási viszonyban vannak velünk, úgy tűnik, hogy ők is megtalálják a nekik szükséges és hasznos szolgáltatásokat nálunk.

Jogász munkatársi csapatunk akkora, hogy a kollégáink még át tudják tekinteni egymás munkáját és így azonnal segíteni tudják egymást, de ugyanakkor a csapatunk van annyira nagy és gyakorlott, hogy esetenként egy-egy különösen nagy és bonyolult ügyre is kellő kapacitást tudjon fordítani. A jövőben is az eddig bevált munkamódszerünket és stílusunkat kívánjuk folytatni, a bevált szervezeti keretek között.dr. Lászka János

1981-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1984 óta bejegyzett ügyvéd, 1991-ben alapította a Lászka Ügyvédi Irodát, amelynek azóta a vezetője. Specialitása a gazdasági és a pénzügyi jog. Irodavezetőként legfontosabbnak mindig az ügy, az ügylet és az ügyfél bizton­ságát tekinti. Ez nem jelent konzervativizmust, és nem jelenti az újszerű megoldásoktól való tartózkodást, hanem csak nagyfokú óvatosságot és aprólékos gondosságot. Munka közben kerüli a kalandokat, cserében viszont a szabad idejét igyekszik különleges módokon és helyeken eltölteni, erről bővebben itt.dr. Somkúti Éva

1981-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon töltött polgári peres tanácsvezető bírói évek, majd az üzleti életben folytatott jogtanácsosi gyakorlat után 1997-ben jegyezték be ügyvédként. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az iroda munkaszervezetében 1997 óta vesz részt. Specialitása a gazdasági jogon belül a pénzügyi szervezetek joga. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az irodánk által intézett munkajogi ügyek száma, amelyek szintén a szakterületébe tartoznak.dr. Tóth Annamária

1998-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2002 óta bejegyzett ügyvéd. Angol nyelvből nyelvvizsgával rendelkezik. Az iroda munkaszervezetében 1998 óta vesz részt. Specialitásai a csőd- és felszámolási eljárás, a követelések jogszerű érvényesítése és a környezetvédelem joga. Irodánkon belül elsődlegesen ő foglalkozik az alapítványokkal, egyesületekkel és egyéb társadalmi szervezetekkel, valamint részt vesz a munkajogi ügyekben is.Dobai Zsuzsanna

1992 óta vezeti az iroda titkárságát, kezeli a pénztárát és részt vesz a könyvelésben. 1997-től kezdve az ügyvezetője az irodával szakmai ügyekben együttműködő Lászka és Társa Gazdasági Tanácsadó Iroda Kft-nek.


Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu