Jogviták intézése

  • minden ésszerű lépés megtétele a jogviták elkerülése érdekében
  • képviselet közigazgatási eljárásokban
  • képviselet az állami és választottbíróságok előtt
  • köveletés behajtások jogi ügyintézése

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu