Környezetvédelmi jog

  • a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó speciális jogszabályok alkalmazása
  • képviselet környezet veszélyezteté¬s vagy károsítás miatt indult eljárásokban
  • képviselet környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban
  • az ingatlantulajdonosok objektív felelősségének érvényesítése

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu