Munkajog

  • részvétel a foglalkoztatás optimális jogi struktúrájának kialakításában
  • munkaszerződések és munkavégzésre irányuló egyéb szerződések kidolgozása
  • spciális vezetői munkaszerződések,
  • munkaügyi jogutódlások megszervezése
  • munkaviszony megszüntetése
  • munkaügyi szabályzatok kidolgozása
  • a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviták kezelése, perbeli képviselet

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu