Verseny- és közbeszerzési jog

  • az egyre szigorúbb versenyjogi követelmények érvényesítése a szerződési gyakorlatban
  • képviselet kartelljogi közigazgatási és bírósági eljárásokban
  • képviselet fúziós és felvásárlási közigazgatási engedélyezési eljárásokban
  • részvétel közbeszerzési pályázatokban
  • képviselet közbeszerzési jogvitákban

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu