Szerződések joga

  • vállalkozási, megbízási és atipikus szerződések
  • tulajdon átruházási, használati és lízing szerződések
  • a szerződések hibás teljesítésének szabályozása
  • a jogügyletek finanszírozása, hitel és kölcsönszerződések
  • a szerződések biztosítékai

Lászka Ügyvédi Iroda H-1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. emelet 3. telefon: +36 1 209 2530 e-mail: advocat@laszka.hu www.laszka.hu